Showing all 20 results

Pantry

Za’atar

KShs500

Pantry

Sumac Spice

KShs490

Pantry

Ground Cumin

KShs160
KShs90
KShs350
KShs380
KShs150

Pantry

Whole Cloves

KShs260
KShs350

Pantry

Curry Powder

KShs130
KShs380

Pantry

Cumin Seed

KShs150