Showing all 361 results

New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
KShs450
New
KShs1,195
New
New
KShs4,035KShs8,070
New
New
KShs9,960
KShs1,995
KShs2,860
KShs455
KShs545
KShs1,950
KShs450
KShs375KShs413
KShs1,212KShs2,080
KShs1,480KShs2,015
KShs380

Cheese

Sirimon Feta

KShs365
KShs780KShs935

Pantry

Za’atar

KShs500
KShs3,160KShs3,532
KShs1,200
KShs1,866KShs3,003
GF
KShs1,350
KShs11,200KShs33,600

Pantry

Tahini

KShs720

Pantry

Sumac Spice

KShs720
KShs365
KShs365
KShs560
Sale!
KShs1,095
KShs480
KShs430
KShs410
KShs690